MÜFREDAT YAKLAŞIMI

Genel Beceriler

Genel Beceriler, CNC operatörlerinin becerilerini geliştirmesi açısından formel eğitimin önemli bileşenleridir.

Dijital Okuryazarlık

CNC eğitiminde dijital okuryazarlık, öğrenenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni (BİT) mesleklerinde, istediklerinde ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilmelerinde, problem çözmede ve paylaşımda uygulayıcı topluluğun parçası olabilmelerini sağlayan dijital becerilerin orta seviyeye kadar geliştirilmesini hedefler. Bu beceriler aynı zamanda üretkenliğin, yaratıcılığın, sürdürülebilirliğin BİT düzleminde tartışıldığı dijital ekonomilerde temel beceriler olarak kabul edilmektedir.

 

Devamı…

HedeflerÇıktılarİçerik
 • Farklı formatlarda dijital bilgiyi anlayabilir, değerlendirebilir, yaratabilir.
 • Çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerini uygun ve efektif bir şekilde bilgiye ulaşmak için kullanabilir, sonuçları yorumlayabilir, bilginin kalitesini değerlendirebilir.
 • Teknoloji ve yaşam boyu öğrenme arasındaki ilişkiyi anlayabilir.
 • Bu becerileri ve uygun teknolojiyi emsaller, meslektaşlar, aile ve genel olarak kamuyla iletişim ve işbirliği için kullanabilir.
 • Bu becerileri topluma aktif katılımda ve katkıda bulunmada kullanabilir.
 • Temel bilgisayar bilgisine sahiptir.
 • Yazılım kullanımında yeterliğe sahiptir.
 • Elektronik iletişime ilgi gösterir.
 • İnternet becerilerine sahiptir.
 • Dosya transferi gerçekleştirebilir.

Bölüm 1: TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ

 1. Bilgisayar Terminolojisi ve Donanım Bileşenlerine Giriş
 • Çevresel aygıtlara giriş
 • Donanımda sorun gidermenin temelleri
 1. İşletim Sistemlerine Giriş
  • Dosya yönetiminin temelleri (Pencereleri küçültme, büyütme and taşıma; genel dosya uzantı çeşitlerini tanıma; ikonları tanıma ve kullanma)
  • Sorun gidermenin temelleri
 1. Yazılım Yükleme/Kaldırmaya Giriş
  • Sistem güncellemeleri
  • Sistem yedeklemesi

Bölüm 2: YAZILIM KULLANIMINDA YETERLİK

 1. Çeşitli Formatlarda Yeni döküman Oluşturma
  • Belgelere müdahale
 1. Dosya Düzenlemenin Temelleri (metin seçme, kopyalama ve yapıştırma; yazdırma)
 1. Ofis Programlarının Esasları
  • Word işleme
  • Sunum
  • Spreadsheet
  • PDF okuyucular
  • Dosya sıkıştırma yazılımları

Bölüm 3:ELEKTRONİK İLETİŞİM BECERİLERİ

 1. Elektronik Posta
  • Mesaj oluşturma, gönderme, yanıtlama, iletme
  • Mesaja dosya ekleme
  • Mesajdaki eklere ulaşma
  • Mesaj içeriğini düzenleme
  • e-posta dosyalarını organize etme
 1. Elektronik Tartışma Listelerini Anlama

Bölüm 4: İNTERNET BECERİLERİ

 1. İnternet Bağlantısı Kurma
 1. İnternet Sunucuları Ağı ve fonksiyonları, arama yapmak ve internette gezinme, internet tarayıcısı kurmak, geliştirmek
 1. Tarayıcıyı efektif olarak kullanmak, yer imleri, işlem geçmişi, araç çubukları, ileri ve geri sekmeleri
 1. Bilgiye ulaşmak için arama motorları ve dizinlerin verimli kullanımı
 1. İnternetten dosya ve görsel indirme
 1. İnternetin köprü yapısını anlama ve efektif olarak gezinme
 1. İnternet kullanırken veri güvenliği

Bölüm 5: DOSYA TRANSFERİ

 1. Güvenli Dosya Transferi Protokolü’nü (SFTP) ve Güvenli Kopya Protokolü’nü (SCP) anlama
 1. SSH kullanarak uzak sunucuya kayıt olma ve bağlanma
 1. Yükleme/indirmeyle dosya transferi
 1. Dosya/belge güvenlik ayarlarını görme ve değiştirme

Sürdürülebilir Beceriler

Günümüzde en önemli amaçlardan biri, sürdürülebilir gelişmeyi başarmak adına var olan ekonomileri, ilk olarak 1989’da Birleşik Krallık’ta ortaya konan, sürdürülebilir ekonomilere dönüştürmektir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) sürdürülebilir ekonomiyi “çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları büyük ölçüde azaltırken, insan refahı ve sosyal eşitliğin iyileşmesiyle sonuçlanandır. En basit şekliyle, sürdürülebilir bir ekonomi düşük karbon salınımı olan, kaynakları verimli kullanan ve sosyal açıdan kapsayıcı olarak düşünülebilir.” şeklinde tanımlamıştır. Sürdürülebilir ekonominin bir başka önemli özelliği “bireylerin yenilenmesi, topluluklar ve ekosistemler” üzerindeki vurgusudur.

Devamı

HedeflerÇıktılarDeğerlendirme
 • Öğrenci operasyon adımlarının çevresel etkilerini doğru bir şekilde belirleyebilecektir.
 • Öğrenci operasyon adımlarının çevresel etkilerini kontrol ederek tehlikeli sonuçlarını engelleyebilecektir.
 • Öğrenci geri dönüştürülebilir malzemeleri sınıflandırabilecek ve ayırabilecektir.
 • Öğrenci doğal ve parasal kaynakların verimli kullanımını planlayabilecek ve değerlendirebilecektir.
 • Öğrenci doğal ve parasal kaynakları verimli kullanabilecektir.
 • Öğrenci çevresel yasa ve düzenlemeleri tanıyacaktır.
 • Öğrenci çevreye olan etkisi üzerine değerlendirme yapabilecektir.
 • Öğrenci girişimciliğin ve iş modellerinin temellerini öğrenecektir.
 • Mobilya üretiminin çevre üzerindeki etkisi
 • Atık malzeme nasıl geri dönüştürülür
 • Doğal ve parasal kaynakların verimli kullanımı

Öğrenci;

 • her operasyonel adım için çevresel etkileri tanımlar.
 • operasyonel adımlardaki değişimleri tanımlar ve tehlikeli durumlara karşı önleyici eylemler gerçekleştirir.
 • geri dönüştürülebilir malzemeleri tanımlar.
 • verimli kullanımı açıklar ve doğal ve parasal kaynakların verimli kullanımını tanımlar.
 • verilen maddeler arasından doğal ve parasal kaynakların verimli kullanımyla ilgili etkenleri seçer.
 • çevresel yasa ve düzenlemeler hakkında bilgiyi sunabilecektir.
 • çevreye olan etkisini açıklar.
 • girişimcilik ve iş modellerinin kilit faktörlerini açıklar.
 • Students will describe key factors in entrepreneurship and business models

Teknik İçerik ve Beceriler

Genel AmaçAmaçlarİçerik

Öğrenci bu modül ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında bilgisayarda CAD/CAM programlarını kullanabilecektir.

 • Bilgisayar destekli mobilya üretim programına hazırlık yapabilecektir.
 • Bilgisayar destekli mobilya üretim programlama komutlarını kullanarak işlem yapabilecektir.
 1. CNC TEZGÂHLARI VE PROGRAMLARI
  • CNC Tezgâhları
   • Tanıtılması, Tarihçesi ve Yapısı
   • Çeşitleri ve Uygulama Alanları
   • CNC Tezgahlarında Motif Oluşturma
   • CNC Tezgahlarını Kullanma Talimatı ve İş Güvenliği
   • CNC Tezgahları Bakım
  • CNC Tezgâh Bileşenleri
   • Gövde (Şase)
   • Tabla
   • Kızak ve Hareket Sağlayacılar
   • Kontrol Paneli
   • Yardımcı Elemanlar
 1. CNC TEZGÂHLARINDA CAM PROGRAMLARI
  • CAM Programları
  • İş Resminin Çizilmesi
   • CAD Programlarında Çizilen Resmin Programa Aktarmak
   • CAM Programları İle Çizim Yapma
  • CAM Programları İle Kesici Seçme

 

 1. CNC TEZGÂHLARINA CAM PROGRAMLARI İLE ÜRETİM
  • CNC Tezgahlarına Veri Aktarma
  • Örnek Uygulama 1

Örnek Uygulama 2

Müfredat Dışı Aktiviteler

CNC operatörlerinin becerilerini pekiştirmesi için Müfredat Dışı Aktiviteler büyük önem taşımaktadır.

Elektronik Performans Destek Sistemi

Elektronik Performans Destek Sistemi (EPDS) girişimleri bireylerin çalışma ortamlarındaki performansını artırmanın pratik yöntemidir. Tanım olarak EPSS, istenildiğinde kullanıcılara başkalarının minimum müdahalesiyle çalışma performanslarını destekleyecek entegre bilgi, araçlar ve yöntemi sağlayan elektronik bir sistemdir.

Devamı

İş Başında Eğitim

İş başında eğitim, mesleki eğitimin bir türüdür ve daha profesyonel bir ortamda gerçekleşir. İş Başı Eğitim çalışanlar fiilen çalışırken gerçekleştirilir. Böylelikle stajyerler mesleklerini icra ederken gerekli becerileri kazanmaktadır.

Devamı

CNC Sözlüğü

Sözlüğe erişmek için tıklayınız

Uygulayıcı Topluluk (CNC Forum)

Foruma erişmek tıklayınız