CNC eğitiminde temel teknik içeriğin partner ülkelerde genel olarak olduça benzer olduğu görülmektedir. Müfredat geliştirilirken, öğrenme hedeflerinin açık tanımlanması ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Projenin erken safhalarında, bu hedef ve çıktıların üstü kapalı olarak müfredatlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak bu hedef ve çıktılar tasarlanan müfredatların asli bölümleridir ve açık, net bir şekilde belirtilmelidir. Bu bağlamda, önerilen müfredatta öğrenme çıktıları ve öğrenme hedefleri EQVET ve MYK’da belirlenen beceriler ve niteliklere göre, sektörün ihtiyaçlarına doğrudan cevap vererek, yeniden tanımlanmıştır.