PRO-CNC PROJESİ FAALİYET TARİHLERİ

26/02/2015 Açılış toplantısını Ankara’da İkoor’un merkez ofisinde gerçekleştirdik ve proje faaliyetlerine başlandı.
04/12/2015 Ulusötesi Toplantı - Proje faaliyetlerinin stratejik ortaklarla beraber ilk genel değerlendirmesini Berlin’de yaptık.
15/03/2016 Örnek Proje sunumu ve yaygınlaştırılması Ankara, Ulusal Ajans binasın’da yapıldı.
13/04/2016 Ulusötesi Toplantı - Proje faaliyetlerinin stratejik ortaklarla beraber ikinci değerlendirmesini Milano’da yaptık.
09/2016 Son Rapor